Zwroty i reklamacje

Klient może 24 godziny przed wskazanym terminem odbioru anulować Zamówienie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając email na adres podany w Potwierdzeniu zamówienia lub dzwoniąc na wskazany tam numer telefonu. Przy anulacji zamówienia należy podać numer Potwierdzenia zamówienia, imię, nazwisko i numer telefonu zamawiającego. Sprzedawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli Klient nie dokonał anulacji Zamówienia minimum 24 godziny przed wskazanym terminem odbioru lub wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, ma obowiązek zapłaty za zamówione produkty z uwzględnieniem uzgodnionej w Zamówieniu ceny.

Reklamacja produktu

Sprzedawca dostarcza Produkty bez wad i odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną w zakresie określonym Ustawą KC.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczymi od dnia, w którym odebrał Towar w Sklepie fizycznym.

Towar powinien być zwrócony w Sklepie fizycznym w którym został przez Klienta odebrany. W przypadku dostawy przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie miasta Gliwice, sprzedawca wskaże adres Sklepu fizycznego zlokalizowanego najbliżej adresu dostawy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Towaru.

 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  - osobiści w Sklepie fizycznym w którym Towar był odebrany,

  - pisemnie na adres: ul. Norberta Barlickiego 4, 44-100 Gliwice;

  - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@spolemgliwice.pl;

  - telefonicznie na nr. 32 428 51 73.

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie nie wyłączają lub ograniczają praw konsumentów przysługujących im na podstawie wiążących przepisów prawa, a wszystkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają te przepisy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl